Symptomer

De vanligste symptomene på aortastenose er brystsmerter, tretthet, kortpustethet, svimmelhet og hurtig utmattelse ved fysisk anstrengelse, men en aortaklaffstenose kan også være uten symptomer over lang tid. Derfor er det mange som ikke får diagnose eller behandling. Sykdommen blir verre jo lenger man har den. Hvis aortastenose ikke blir behandlet, kan det føre til hjerteinfarkt, lunge- og hjertesykdommen pulmonal hypertensjon eller plutselig død. Fordi symptomene ofte kan forveksles med annen hjerte- eller lungesykdom, eller bare som en del av aldringsprosessen, er det viktig å gå til fastlegen og ta en sjekk.

 

Sjekkliste - symptomer på aortastenose

Skal du treffe legen din for å prate om symptomer som kan være tegn på hjertesykdom, så kommer legen til å stille deg endel spørsmål. Da er det fint å være forberedt. Her er noen eksempler på hva legen kan spørre om:

Din medisinske historie

 • Har du andre sykdommer?
 • Tar du noen medisiner?
 • Har du eller noen i familien hatt hjerteproblemer tidligere. Det kan for eksempel være ulyder på hjertet.

Symptomer

 • Føler du eldre enn du er? Hvis ja; bare noen ganger, eller ofte?
 • Har du opplevd brystsmerter? Hvis ja; hvor ofte? Hvor lenge varer det, og hvordan vil du beskrive smerten?
 • Har du følt deg svimmel eller besvimt? Hvis ja; hvor ofte, og under hvilke omstendigheter?
 • Har du hatt hjertebank? Hvis ja, hvor ofte, og under hvilke omstendigheter har det skjedd?
 • Synes du det er vanskelig å trene og å bevege seg så lett som før? Hvis ja; er dette konstant eller er det bare i visse situasjoner? Skjer det for eksempel når du gå i trapper, går til butikken, eller når du trener?
 • Har du problemer med pusten? Hvis ja; hvor ofte påvirker det dine daglige aktiviteter?
 • Lider du av tretthet og utmattelse? Hvis ja; hvor ofte? Føler du deg konstant sliten og utmattet, eller er det bare noen ganger? Hvordan føles det etter en god natts søvn? Har du sluttet å trene, eller skiftet måten du trener på det siste året? I så fall hvordan?
 • Føler du at du har en uregelmessig hjerterytme? Hvis ja; hvordan er det, og hvor ofte skjer det?

Slik får du diagnosen

Legen bruker et stetoskop for å lytte etter den karakteristiske bilyden som vanligvis er den første indikasjonen på sykdommen. En stor utredning kan deretter inkludere:

 • Ekkokardiografi: ultralydbølger blir brukt til å skaffe et bilde av hjertet og hvordan hjerteklaffen fungerer og ser ut.
 • Hjertekateterisering (angiografi): et tynt rør (kateter) settes inn i det vaskulære systemet og lirkes opp til hjertet mens kontrastvæske injiseres slik at man gjennom en røntgenskjerm får et bilde av hjertets oksygentilførsel og eventuell forkalkning på aortaklaffen.
 • Lungerøntgen: Viser bilder av hjertet, lungene og blodårene. Elektrokardiografi registrerer hjertets aktivitet ved hjelp av elektroder.

Ved alvorlig aortatstenose kan man få tilsyn av et hjerteteam, bestående av kardiologer, hjertekirurger, ekokardiologer, narkoseleger og andre spesialister.

Ta kontakt med lege hvis du har spørsmål eller er bekymret for egen helse, og spesielt hvis du opplever symptomer eller endringer i din generelle helsetilstand.

Les mer her; http://hjerteklaff.no/behandling

Spara